Zgodnie z zapisami §8 Statutu Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci” w Konstantynowie Łódzkim, Dyrektor ogłasza terminy naboru dzieci na rok szkolny 2022/2023.

Niepubliczne Przedszkole „Barwne Dzieci” ogłasza nabór otwarty na rok szkolny 2022/2023 

- do grup przedszkolnych - dzieci od 2,5 roku życia

Karty zgłoszeń można pobrać:

  • bezpośrednio z placówki w godzinach pracy przedszkola (6.30-17.30)
  • ze strony internetowej www.barwnedzieci.pl (powyżej)

Karty zgłoszeń można oddać:

  • bezpośrednio do placówki
  • odsyłając kartę zgłoszenia na adres mailowy [email protected]

Rekrutacja wstępna  (07.02.2022 – 18.02.2022)
Dotyczy dzieci już uczęszczających, dzieci pracowników, rodzeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola.

Rekrutacja główna (otwarta) 21.02.2022 – 01.04.2022
Karty zgłoszeń wydawane są i przyjmowane przez dyrektora przedszkola i osoby do tego upoważnione.

 

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w dniu 14.04.2022r.

Dzieci nie przyjęte lub zgłoszone po 01.04.2022r. będą mogły ubiegać się o przyjęcie w późniejszym terminie, o ile będzie wolne miejsce w przedszkolu.

 

DNI OTWARTE

Z uwagi na trwającą sytuację epidemiczną dni otwarte nie odbędą się.

media_facebook
media_instagram
media_youtube