Zgodnie z zapisami §8 Statutu Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci” w Konstantynowie Łódzkim,
Dyrektor ogłasza terminy naboru dzieci na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja wstępna  04.02. – 19.02.2021
Dotyczy dzieci już uczęszczających, dzieci pracowników, rodzeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola.

Rekrutacja główna (otwarta) 22.02. – 31.03.2021
Karty zgłoszeń wydawane są i przyjmowane przez dyrektora przedszkola i osoby do tego upoważnione.

 

Niepubliczne Przedszkole „Barwne Dzieci”
ogłasza nabór otwarty
na rok szkolny 2020/2021

  • Do grup przedszkolnych dzieci od 2,5 roku życia

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w dniu 15.04.2021r.

Dzieci nie przyjęte lub zgłoszone po 31.03.2021r. będą przyjmowane w późniejszym terminie, o ile będzie wolne miejsce w przedszkolu.

media_facebook
media_instagram
media_youtube