Zgodnie z zapisami §8 Statutu Niepublicznego Przedszkola „Barwne Dzieci” w Konstantynowie Łódzkim, Dyrektor ogłasza terminy naboru dzieci na rok szkolny 2020/2021.

Rekrutacja wstępna  3.02. – 21.02.2020.
Dotyczy dzieci już uczęszczających, dzieci pracowników, rodzeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola.

Rekrutacja główna (otwarta) 24.02. – 27.03.2020.
Karty zgłoszeń wydawane są i przyjmowane przez dyrektora przedszkola i osoby do tego upoważnione.

 

Niepubliczne Przedszkole „Barwne Dzieci”
ogłasza nabór otwarty
na rok szkolny 2020/2021

  • Do grup przedszkolnych dzieci od 2,5 roku życia

Karty zgłoszeń wydawane są w dniach od 24.02.2020 do 27.03.2020.
Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w dniu 15.04.2020r.

Dzieci nie przyjęte lub zgłoszone po 27.03.2020r. będą przyjmowane w późniejszym terminie, o ile będzie wolne miejsce w przedszkolu.

Dni
otwarte

Otwarte czwartki

27.02.2020
12.03.2020

w godzinach 15.00 - 17.00

Otwarta sobota

21.03.2020

w godzinach 10.00 - 13.00

media_facebook
media_instagram
media_youtube
media_newsletter-1